Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 52/19 toczy się postępowanie z wniosku Zygfryda Siczka o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33930257
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 52/19 toczy się postępowanie z wniosku Zygfryda Siczka o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Majdanie Polickim, gmina Krzczonów, powiat lubelski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94 o pow. 1,70 ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Choiny, gmina Rybczewice, powiat świdnicki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 2,99 ha, dla których w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonej księgi wieczystej ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33930257
drukuj ogłoszenie