Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie Wydział I Cywilny toczy się sprawa sygn. akt I Ns 1105/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Taubie cvel Tobie Klajnman

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33930264
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Wydział I Cywilny toczy się sprawa sygn. akt I Ns 1105/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Taubie vel Tobie Klajnman z d. Wajsbrodt, zmarłej dnia 31 marca 1942 roku w Lublinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, w szczególności jej brata Jakuba Jankiela Wajsbrodta lub jego zstępnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33930264
drukuj ogłoszenie