Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności działki położonej przy ul. Pynkowje w Gminie Izabelin.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33930492
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie pod sygnaturą II Ns 21/19 toczy się z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Warszawskiego Zachodniego z udziałem Gminy Izabelin sprawa o nabycie własności nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 411 z jednostki ewidencyjnej Izabelin, z obrębu 143202_2.0001-Izabelin, o powierzchni 0,090 ha, położonej przy ul. Rynkowej, w trybie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich; w ewidencji gruntów jako właściciel wpisana jest Anna Łosik, zam. w Warszawie przy ul. Wielkiej 19. Sąd wzywa wszystkich właścicieli lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy stawili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.
33930492
drukuj ogłoszenie