Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Elwierze Halinie Brodowicz-Turskiej.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33930501
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 803/18
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 803/18 toczy się postępowanie z wniosku Renaty Brodowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Elwirze Halinie Brodowicz-Turskiej z domu Epler, zmarłej dnia 30 sierpnia 2016 roku w Konstancinie-Jeziornie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Skolimowie, gmina Konstancin-Jeziorna. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33930501
drukuj ogłoszenie