Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-krzyków we Wrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Adolfie Łukaszewiczu.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33930505
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, II Wydział Cywilny pod sygn. II Ns 395/18 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Adolfie Łukaszewiczu, zmarłym dnia 7 marca 2018 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 196/7. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33930505
drukuj ogłoszenie