Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu toczy się postępowanie o złożenie do depozytu sądowego.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33930547
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-729 Poznań
Ulica
Młyńska 1a
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 202/18 wydał postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Miastu Poznań zezwolić na złożenie do depozytu kwoty 86.994,28 zł tytułem odszkodowania wynikającego z decyzji nr ZG-ARZ.7022-30/13 z dnia 29 marca 2018 r. Osobami uprawnionymi do odbioru depozytu są spadkobiercy Józefa Rapiora, Stanisława Rapiora (syna Stanisława), Czesława Rapiora, Leona Rapiora, Sylwestra Rapiora, Heleny Plewczyńskiej, Jana Rapiora, Zbigniewa Rapiora, a przedmiot depozytu będzie im wydany po przedstawieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wnioskodawca wskazał, że są mu znane osoby i adresy wierzycieli, wobec czego niniejszym wzywa się spadkobierców Józefa Rapiora, Stanisława Rapiora (syna Stanisława), Czesława Rapiora, Leona Rapiora, Sylwestra Rapiora, Heleny Plewczyńskiej, Jana Rapiora, Zbigniewa Rapiora do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
33930547
drukuj ogłoszenie