Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Ludwiku Jazowskim - sygn. akt I Ns 241/19

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33930634
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 241/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 241/19 sprawa z wniosku Katarzyny Głuch o stwierdzenie nabycia spadku po Ludwiku Jazowskim synu Ludwika i Jadwigi z domu Mikołajczyk zmarłym dnia 10 grudnia 2015 roku w Chrzanowie, ostatnio stale zamieszkałym w Chrzanowie.
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Ludwika Jazowskiego aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku oraz wykazali swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33930634
drukuj ogłoszenie