Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Radomiu w sprawie I Ns 284/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie udziałów w nieruchomości położonej we wsi Gózdek

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33930454
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-610 Radom
Ulica
Warszawska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Radomiu w sprawie I Ns 284/18 z wniosku Małgorzaty Kot, Barbary Skiby, Krystyny Słomki, Zdzisława Matysiaka, Jana Dąbrowskiego z udziałem Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Gózdek, Czesława Fijałkowskiego, Anny Tyczyńskiej, Marcina Matysiaka, Adama Kota, Gminy Zakrzew, Skarbu Państwa - Starosty Radomskiego, Teresy Prokopowicz toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie udziałów w nieruchomości położonej we wsi Gózdek, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 25/1 i 25/3 o powierzchni 6,4821 ha. W rejestrze gruntów jako posiadacza samoistnego nieruchomości ujawniono Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Gózdek, a jako użytkowników nieruchomości ujawniono: Feliksa Błasińskiego, Czesława Fijałkowskiego, Małgorzatę Kot, Marcina Matysiaka, Stanisławę Piwowarczyk, Barbarę Skibę, Krystynę Słomkę, Annę Tyczyńską, Antoniego Wierzbickiego, Adama Kota. Wzywa się zainteresowanych, a zwłaszcza spadkobierców Feliksa Błasińskiego, Józefa Błasińskiego, Mariana Błasińskiego, Stanisławy Kalińskiej, Stanisławy Piwowarczyk, Genowefy Piwowarczyk, Stanisława Piwowarczyka, Anieli Piwowarczyk, Antoniego Wierzbickiego, Janiny Brzezińskiej, Mariana Wierzbickiego, Władysławy Dąbrowskiej i Kazimiery Kupczyńskiej, by w terminie 3 (trzech) miesięcy zgłosili swój udział w sprawie i udowodnili swe prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie ich roszczenia mogą zostać pominięte.
33930454
drukuj ogłoszenie