Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 174/18 toczy się postępowanie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156799
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny

pod sygnaturą akt I Ns 174/18 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Stanisławskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności drogi koniecznej na nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerem 76/54,położonej w Piastowie przy ul. Sienkiewicza oraz numerem 25/5 położonej w Piastowie przy ul. Szarych Szeregów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie w Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.

drukuj ogłoszenie