Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33932077
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr 9/2019
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. l1d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 t. j.)
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI podaje
do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 lipca 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, wydał decyzję nr 286/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W ul. Bieniewickiej i Błońskiej (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) oraz rozbudowie drogi powiatowej nr 4104W w m. Bieniewice (ul. Strażacka) - realizowanej na działkach:
- nr ew. 62, 63/4 (63/9) obręb 0010 Dębówka, w jednostce ewidencyjnej 143201 5, Błonie - obszar wiejski;
- nr ew. 54/3, 54/5, 362/3 (362/28), 160/24 (160/32) 160/25 (160/34), 160/3 (160/26), 159/19 (159/49), 159/34 (159/43), 159/32 (159/45), 183 (183/3), 216/3 (216/15), 214 (214/3), 213 (213/3), 333, 212/1, 215, 210/4, 216/1, 158, 54/5, 185 (185/3), 186/5 (186/28), 321, 186/11 (186/30), 186/14 (186/32), 186/3 (186/34), 186/16 (186/36), 216/6 (216/11), 216/2 (216/13), 159/3 (159/47), 160/8 (160/30), 362/1 (362/26), 362/8 (362/24), 362/2 (362/22), 362/9 (362/30), 362/4 (362/32) - obręb 0004 Bieniewice, w jednostce ewidencyjnej 143201 5, Błonie - obszar wiejski;
- nr ew. 152/3 (152/12), 131/2 (131/5), 129/6 (129/9), 124 (124/3), 117/2 (117/9), 97 (97/3), 95/2 (95/7), 170, 187 (187/3), 117/1 (117/7), 122 (122/3), 125 (125/3), 126/2 (126/9), 128 (128/3), 188 (188/3), 130/2 (130/5), 141 (141/3), 148 (148/3), 150 (150/5), 147/10 obręb 0007 Błonie - Wieś, w jednostce ewidencyjnej 143201 5, Błonie - obszar wiejski;
- nr ew. 71, 28/6, 28/5, 28/2 obręb 0024, w jednostce ewidencyjnej 143201_4, Błonie - miasto;
- nr ew. 1/1 obręb 0025, w jednostce ewidencyjnej 143201_4, Błonie - miasto;
(W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką).
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy sieci:
- nr ew. 23, 21, 20/2, 81, 62/1, 60, 20/3, 19/2, 19/1, 18, 55, 17, 50, 49/2, 49/1, 48, 14/3, 47, 43, 42/2, 41, 40, 39, 73, 38/1, 37/8, 37/3, 36/1 - obręb 0024, w jednostce ewidencyjnej 143201 4, Błonie - miasto;
- nr ew. 152/13, 150/6, 142, 141/4, 139, 137/2, 136/2, 135/2, 134/2, 133/2, 132/2, 129/10, 184/3, 184/4, 183, 126/10, 124/4, 181, 117/10, 180, 179/2, 179/1, 178, 177/2, 108, 177/1, 176, 105, 99, 97/4, 95/8 - obręb 0007 Błonie - Wieś, w jednostce ewidencyjnej 143201_5, Błonie - obszar wiejski
- nr ew. 50/1, 162/2, 162/1, 362/3, 160/29, 130, 160/15, 361, 127, 160/27, 112, 159/50, 159/18, 159/3, 159/46, 183/4, 219/7, 217/1, 217/3, 216/16, 214/4, 213/4, 212/14, 212/13, 212/2 - obręb 0004 Bieniewice, w jednostce ewidencyjnej 143201 5, Błonie - obszar wiejski;
STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI informuje
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wydaną decyzją w Wydziale Architektury
Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 227 - w poniedziałek i środę w godzinach 14.00-16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00-10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 022/733-72-27).
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.
33932077
drukuj ogłoszenie