Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Andrzeju Karolu Burko, zm. 18.05.2017 w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33931192
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILN

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 752/19/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Karolu Burko.
Spadkodawca Andrzej Karol Burko, syn Włodzimierza i Anny Polak, urodzony dnia 16 grudnia 1942 r. w 8 lipca Krakowie, a ostatnio zamieszkały w Krakowie przy ul. Pużaka 6/104, zmarł w dniu 18 maja 2017 roku w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty okazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33931192
drukuj ogłoszenie