Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny toczy się postępowanie sygn. akt II Ns 607/18 z wniosku Mariusza Okonia z udziałem Skarbu Pańśtwa o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33932584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny toczy się postępowanie sygn. akt II Ns 607/18 z wniosku Mariusza Okonia z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Lublin i innych, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dzierżawnej 34 J, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 232. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33932584
drukuj ogłoszenie