Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 943/18 wydał postanowienie zezwalajace wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 1.213,10zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933041
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 943/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.213,10 zł (jeden tysiąc dwieście trzynaście złotych 10/100) z tytułu odszkodowania za nieuregulowany pod względem prawnym udział 848/9827 części w prawie własności nieruchomości gruntowej (po zmarłej Irenie Wildze) nabytej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 1706/2 o pow. 0,1570 ha, położoną w obrębie 0006 Wrzawy, gm. Gorzyce, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2018 r., znak N-III.7570.1.287.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie albo osobom, które wykażą, iż na dzień 11.10.2017 r. przysługiwało im prawo własności w 848/9827 części udziału przedmiotowej nieruchomości.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo własności w 848/9827 części udziału przedmiotowej nieruchomości na dzień 11.10.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33933041
drukuj ogłoszenie