Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Miękini gm. Krzeszowice.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33932455
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 778/18/K z wniosku Marii Mazur toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Miękini, gmina Krzeszowice, stanowiących działki nr 1465 o powierzchni 0,0672 ha (która odpowiada parceli gruntowej liczby katastralnej 1067/10) oraz 1466 o powierzchni 0,0298 ha (która odpowiada parceli gruntowej liczby katastralnej 1067/8). Parcele gruntowe liczby katastralnej 1067/10 oraz 1067/8 były objęte Lwh 665, który zaginął.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Jana Kłosowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33932455
drukuj ogłoszenie