Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Krzysztofa Leksandra do sygn. akt I Ns 455/18.

mazowieckie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33932465
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Krzysztofa Leksandra zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 455/18 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej w kwocie 80 USD będącej równowartością wpisu hipotecznego, którym obciążona jest nieruchomość oznaczona jako dz. nr 9434/1, położona w Tenczynie, obj. KW KR1Y/00074026/8, na rzecz Związku Kredytowego w Myślenicach. Sąd ustanowił dla nieznanego wierzyciela - Związku Kredytowego w Myślenicach - kuratora w osobie adw. Marka Suder.
Sąd wzywa, aby następcy prawni Związku Kredytowego w Myślenicach zgłosili się do tutejszego Sądu oraz udowodnili przejście uprawnień po wierzycielu, po czym odebrali opisany wyżej przedmiot depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia im wezwania do odbioru depozytu, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi likwidację niepodjętego depozytu z mocy prawa.
33932465
drukuj ogłoszenie