Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Hebdowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33932488
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie pod sygn. akt I Ns 270/17/N toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Krystyny Telus przy uczestnictwie Ewy Grzesikowskiej, Grażyny Cyganek, Krzysztofa Marzec, Teresy Marzec, Marzeny Migas o zasiedzenie nieruchomości składającej się z działek o numerach 514, 526, 529, 539, 555 o łącznej powierzchni 2,5380 ha położonych w Hebdowie, nr jednostki ewidencyjnej 35595, gmina Nowe Brzesko.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie, dowodząc swoich praw do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem na rzecz wnioskodawcy.
33932488
drukuj ogłoszenie