Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o nabycie spadku po Barbarze Bochenek, z domu Olesińska

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33932496
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygnaturze akt: I Ns 575/19/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Bochenek, z d. Olesińskiej, córce Feliksa i Agaty, urodzonej 5 maja 1943 roku w Krakowie, a zmarłej 20 lutego 2018 roku w Krakowie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tut. Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33932496
drukuj ogłoszenie