Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Wójciak o stwierdzenie zasiedzenia w nieruchomości położonej w Spytkowicach.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33932497
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-553 Kraków
Ulica
Cystersów 9
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 181/19 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Wójciak o stwierdzenie zasiedzenia udziału w wysokości 8/32 części w nieruchomości położonej w Spytkowicach, woj. małopolskie, składającej się z działek ewid. nr: 4857/7 o pow. 0,3694 ha i 4963/1 o pow. 0,0609 ha, obj. KW NS1T/00123003/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza Anielę Pontko lub jej następców prawnych oraz następców prawnych Jana Główczaka, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33932497
drukuj ogłoszenie