Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie pod sygn. akt I Ns 257/18/N toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Łaszowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33932694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie pod sygn. akt I Ns 257/18/N toczy się sprawa z wniosku Gminy Pałecznica przy uczestnictwie Barbary Zamojskiej i innych o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Łaszowie, obręb ewidencyjny 121404_2.0006 Bolów Łaszów, jednostka ewidencyjna Pałecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 148 o powierzchni 0,0171 ha. Dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Marcina Kozińskiego, ażeby zgłosili swój udział w sprawie w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego orzeczenia, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
33932694
drukuj ogłoszenie