Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po mężczyźnie Wladysławie Zachwieja - sygn. akt I Ns 685/18

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933133
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Żwirki i Wigury
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WADOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 685/18 toczy się sprawa z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej o stwierdzenie nabycia spadku po mężczyźnie Władysławie Zachwieja, zmarłym 2.12.2013 r., ostatnio stale zamieszkałym w Półwsi przy ul. Górnej 43. Brak danych co do zawodu i majątku pozostałego po spadkodawcy.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Władysława Zachwieja, aby w terminie trzech miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33933133
drukuj ogłoszenie