Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje, że toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Mocha z domu Staszczak.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933400
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółySygn. akt I Ns 58/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 58/19 z wniosku Ryszarda Olech przy udziale Józefa Olech, Krystyny Olech, Jana Olech, Marii Sacharz, Mieczysława Gudyka, Weroniki Trzyna, Tadeusza Mocha, Bolesława Mocha i Edwarda Mocha
w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Wiktorii Mocha z domu Staszczak, córce Franciszka i Anny, ur. 12 stycznia 1907 r. w Szklarach, zmarłej dnia 09 sierpnia 1983 r. w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Szklarach.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33933400
drukuj ogłoszenie