Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie XI NS 1031/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy na złożenie do depozytu kwoty 2.545 zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933703
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 1031/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.545,00 zł (dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową stanowiącą działki ewidencyjne o numerach: nr 150/2 o pow. 0,0191 ha, nr 231/3 o pow. 0,0019 ha oraz nr 231/1 o pow. 0,0076 ha, położoną w obrębie Witkowice, gm. Radomyśl nad Sanem, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.07.2018 r., znak N-VII.7570.1.14.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana Władysławowi Zbydniowskiemu (lub jego spadkobiercom) z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku.
Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33933703
drukuj ogłoszenie