Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie toczy się sprawa XI NS 29/19 z wniosku Gminy Świlcza o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Stanisławie Miłek.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33933717
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 29/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Świlcza o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Stanisławie Miłek c. Wojciecha i Marii z d. Kurzeja, ur. dnia 17 grudnia 1944 r., mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeszowie, zmarłej dnia 29.11.2006 r. w Woliczce.
W skład spadku wchodzi depozyt w banku. Brak jest informacji na temat innego majątku.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toczącym się postępowaniu.
33933717
drukuj ogłoszenie