Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Augustowa informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33934020
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-300 Augustów
Ulica
3 Maja 60

SzczegółyBurmistrz Miasta Augustowa
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 23.07.2019 r. do 13.08.2019 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do:
1) sprzedaży:
- lokal mieszkalny Nr 1 położony przy Rynku Zygmunta Augusta 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny Nr 3 położony przy Rynku Zygmunta Augusta 16 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- nieruchomość położona w Augustowie przy ul. Miłej, obręb 2, oznaczona Nr geodez. 2195/3 o pow. 0,0419 ha.
2) oddania w dzierżawę na okres 3 lat:
- gruntu o pow. 60 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1275/12 położonej przy ul. Wiśniowej,
- gruntu o pow. 150 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1275/12 położonej przy ul. Wiśniowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.
33934020
drukuj ogłoszenie