Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje,że toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Trzebusce, gm. Sokołów Młp.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33934550
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale XI Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 258/19 toczy się postępowanie z wniosku Danuty Watras o zasiedzenie nieruchomości składającej się z działek nr 2026 o pow. 0,04 ha i nr 2028 o pow. 0,17 ha, położonych w Trzebusce, gm. Sokołów Młp., powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, powstałych z pgr 1551 i 1553, obj. nieznanym lwh gm. kat. Trzebuska.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie wskazanej wyżej służebności w drodze zasiedzenia, jeżeli zostanie udowodnione.
33934550
drukuj ogłoszenie