Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zawiadomienie Starosty Stalowowolskiego.

podkarpackie, Stalowa wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935234
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-450 Stalowa wola
Ulica
Podleśna 15

SzczegółyZ A W I A D O M I E N I E
STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a i art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. 2018 r. poz. 2204) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia, że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Kamila Bakuna, na wykonanie czynności związanych z wymianą przewodów
i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerze ewidencyjnym: 2537 o pow. 0,0448 ha, 2680 o pow. 0,1470 ha, 2709 o pow. 0,0697 ha, 2704 o pow. 0,2246, 2643 o pow. 0,0225 ha, 2507 o pow. 0,5745 ha oraz 2644 o pow. 0,0754 ha położonych w obrębie 0003 Centrum, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola, których stan prawny jest nieuregulowany.
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. 2018 r. poz. 2204) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia, że powzięty został zamiar udzielenia zezwolenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, ul. Minerska 16 04-506 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Czekalskiego, na wykonanie czynności związanych z przebudową odcinka linii napowietrznej średniego napięcia na nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 922 o pow. 0,2002 ha położonej w obrębie 1-Zaklików, jednostka ewidencyjna Zaklików, których stan prawny jest nieuregulowany.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy, od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
do pokoju nr 314 (III piętro), przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą,
że przysługują i prawa rzeczowe do w/w nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z wymianą przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej
33935234
drukuj ogłoszenie