Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I NS 202/19 z wniosku Grażyny Tomaszewskiej i innych.

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935242
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Dębicy, Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 202/19 z wniosku Grażyny Tomaszewskiej z udziałem Michała Niedbalec, Jana Bożek i Stanisława Kumięga o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1788 o powierzchni 1,60 ha, położona w obrębie 0016 wsi Słotowa, gm. Pilzno, woj. podkarpackie. Powyższa działka nie posiada założonej księgi wieczystej.
Zgodnie z wykazem zmian synchronizacyjnych parcela gruntowa 768/1 i inne, objęte Lwh 570, stanowiły współwłasność Piotra Ćwik i Anny z Rdzaków Ćwikowej po l/2 części. Według stanu założenia ewidencji gruntów w miejsce parceli gruntowej 768/1 powstała działka ewidencyjna nr 1788 pozostająca we władaniu Józefa Kopacz, syna Kazimierza i Teresy. Według nowego stanu ewidencji gruntów działka ewidencyjna nr 1788 stanowi własność spadkobierców po Annie Ćwik i pozostaje w posiadaniu samoistnym Józefa Kopacz, syna Kazimierza i Teresy.
Wzywa się spadkobierców współwłaścicieli Piotra Ćwik i Anny Ćwik oraz spadkobierców Józefa Kopacz, syna Kazimierza i Teresy, bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i wykazali swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33935242
drukuj ogłoszenie