Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II
Ns 170/19 toczy się postępowanie z wniosku Joanny Kuby z udziałem Oliwii Kuby, Marty Kuby o stwierdzenie
nabycia spadku po Mariuszu Stanisławie Kubie, synu Władysława i Heleny, zmarłym dnia 2 września 2018
roku w Łodzi, ostatnio stale przebywającym w Łodzi. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3
miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym
razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33935305
drukuj ogłoszenie