Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn.I NS 724/18 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Koza.

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935435
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3

SzczegółySąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 724/18
W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 724/18 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Koza o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Borowa, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0001 Borowa, jednostka ewidencyjna 101203_2 Gidle, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, numerami działek 626, 627 i 709 o łącznej powierzchni 1,92 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a znajdującej się obecnie w posiadaniu wnioskodawczyni.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33935435
drukuj ogłoszenie