Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn.I NS 171/18 toczy się postępowanie z wniosku Renaty Truchta.

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33935440
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia 3

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt I Ns 171/18 toczy się przed tutejszym sądem postępowanie z wniosku Renaty Truchta o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim, mieście Radomsko, przy ul. Przedborskiej 180, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 28/1 o powierzchni 0,0266 hektara, obręb numer 0012, dla której to nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawo, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie to udowodnione.
33935440
drukuj ogłoszenie