Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 278/19 toczy się postępowanie z wniosu Reginy Migoda o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33936385
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 278/19 toczy się postępowanie z wniosku Reginy Migoda o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności znajdujących się obecnie w posiadaniu wnioskodawczyni nieruchomości:
- położonej w miejscowości Blok Dobryszyce, gmina Dobryszyce, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0001 Blok Dobryszyce, jednostka ewidencyjna 101202_2 Blok Dobryszyce numerami działek 371 i 374 o łącznej powierzchni 0,38 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów objętej aktem własności ziemi RWG-4510/4510/82 z dnia 7.05.1982 r. wydanym na rzecz Wincentego Starosteckiego, s. Stanisława i Marii,
- położonej w miejscowości Blok Dobryszyce, gmina Dobryszyce, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0001 Blok Dobryszyce, jednostka ewidencyjna 101202_2 Blok Dobryszyce numerem działki 372 o powierzchni 0,12 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta PT1R/00013663/6, w której jako właściciel ww. nieruchomości figuruje Edward Starostecki, syn Stanisława i Marii.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, w szczególności spadkobierców Wincentego Starosteckiego i Edwarda Starosteckiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33936385
drukuj ogłoszenie