Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Ełku o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Turowo, gmina Kalinowo

warmińsko-mazurskie, Ełk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33936756
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Ełku I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 700/17 z wniosku Pawła Romanowskiego o zasiedzenie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Turowo, gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 27/1, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi KW nr OL1E/0001795/9 oraz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zocie, gmina Kalinowo, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 69, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi KW nr OL1E/00005388/1, stanowiących przedmiot posiadania Pawła Romanowskiego. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
33936756
drukuj ogłoszenie