Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie nabycia spadku.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33936720
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 533/19 z wniosku Andrzeja Guzek przy udziale Adama Guzek i Justyny Guzek
w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Annie Matuła z domu Nędza, córce Stanisława i Małgorzaty, ur. 1 lipca 1904 r. w Stobiernej, zmarłej dnia 25 marca 1975 r. w Stobiernej, ostatnio stale zamieszkałej w Stobiernej,
oraz
w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Józefie Matuła, synu Jana i Marii, ur. 5 października 1908 r. w Stobiernej, zmarłym dnia 8 grudnia 1977 r. w Stobiernej, ostatnio stale zamieszkałym w Stobiernej.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionych, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33936720
drukuj ogłoszenie