Ogłoszenie

Sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Błażowej Górnej.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33936730
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 396/19 toczy się sprawa z wniosku Kazimierza Sowy z udziałem Grażyny Bober, Teresy Chuchla, Urszuli Groszek, Stefanii Kocój, Anny Kowal, Piotra Kruczek, Teresy Majewskiej, Małgorzaty Opioła, Tadeusza Pleśniak, Adama Początek, Edwarda Początek, Janiny Początek, Mariusza Początek, Haliny Sowa, Barbary Szpala o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonych w Błażowej Górnej w obrębie 0003 stanowiących działki ewidencyjne o numerach: 583/2 o pow. 0,0570 ha, 1394 o pow. 0,9114 ha, 467 o pow. 0,3082 ha, 1401 o pow. 0,5635 ha, 1424 o pow. 0,5593 ha, 1428/2 o pow. 0,1225 ha, 1428/1 o pow. 0,1223 ha.
Wzywa się do wzięcia w niej udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33936730
drukuj ogłoszenie