Ogłoszenie

Postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Dębicy.

mazowieckie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33936749
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 350/17 z wniosku Krzysztofa Szczerbińskiego o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Dębicy, obręb 3, powiat dębicki, a składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 830 i 832 o łącznej powierzchni 0,1560 ha. Powyższe działki objęte są księgą wieczystą nr RZ1D/00045475/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Z zapisów Działu II tejże księgi wieczystej wynika, iż współwłaścicielami nieruchomości są: Roman Bochniewicz, Genowefa Golec, Henryk Bochniewicz po 96/1200 części każdy, Zofia Zambrowska, Marian Bochniewicz, Leszek Bochniewicz po 32/1200 części każdy, Władysława Pawlik, Irena Pauli, Henryk Sakowski po 24/1200 części każdy, Stanisław Szczerbiński w 90/1200 części, Andrzej Muszak i Janusz Muszak po 15/1200 części każdy oraz wnioskodawca Krzysztof Szczerbiński w łącznej części 624/1200.
Wzywa się zatem współwłaścicieli nieruchomości bądź spadkobierców współwłaścicieli oraz osoby, które wykażą swe prawa do nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.
33936749
drukuj ogłoszenie