Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Iwoniczu-Zdroju.

mazowieckie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33936858
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 682/18 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Stopczyńskiej i Urszuli Stajenda o stwierdzenie nabycia przez ich ojca Władysława Kielara, zmarłego w dniu 19 marca 2009 r., na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250 z późn. zm.) prawa własności nieruchomości położonych w Iwoniczu-Zdroju, stanowiących działki nr 1540 o pow. 0,3100 ha oraz nr 1768 o powierzchni 0,1400 ha, dla których nie została założona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy rozpoznawaniu wniosku.
33936858
drukuj ogłoszenie