Ogłoszenie

Postępowanie w sprawie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gm. Dubiecko.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33936870
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 859/17
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny ogłasza o toczącym się postępowaniu w sprawie z wniosku Leonardy Mendyszewskiej z udziałem Józefa Mendyszewskiego, Grażyny Mendyszewskiej, Sylwii Dobrowolskiej, Angeliki Morge, Katarzyny Kopkowicz, Jana Mendyszewskiego, Katarzyny Bandyk, Stanisława Mendyszewskiego, Andrzeja Mendyszewskiego, Mieczysława Mendyszewskiego, Mariana Mendyszewskiego, Jana Mendyszewskiego o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 556 o pow. 0,73 ha i 563 o pow. 0,07 ha położone w obr. nr 0002 Drohobyczka w Gminie Dubiecko, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta, a które znajdują się w posiadaniu Leonardy Mendyszewskiej.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
33936870
drukuj ogłoszenie