Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum Wydział III Cywilny z wniosku Gminy Miasto-Szczecin toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Pietraku

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33936908
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-227 Szczecin
Ulica
Kaszubska 42
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE III WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Wydział III Cywilny, ulica Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, w sprawie III Ns 139/19, z wniosku Gminy Miasto Szczecin - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z udziałem Teresy Marii Pietrak i Daniela Pietraka o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Pietraku, urodzonym 15 lipca 1956 r. w Szczecinie, synu Stanisława i Rozalii z domu Gutmańskiej, ostatnio zamieszkałym w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej numer 20/14, zmarłym w dniu 2 maja 2017 r., wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33936908
drukuj ogłoszenie