Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Kędzierzynie-Kożlu toczy się postępowanie o zasiedzenie prawa uzytkowania wieczystego działki położonej w Zdzieszowicach.

opolskie, Kędzierzyn-koźle

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937093
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Żeromskiego 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Wydziale I Cywilnym
pod sygn. akt I Ns 163/18 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Sobota o zasiedzenie z udziałem Gminy Zdzieszowice i Józefa Sobota o zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2141, zabudowanej, położonej w Zdzieszowicach przy ul. Sienkiewicza 3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą o nr. OP1K/00033435/9, podlegającego przekształceniu w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018, 1716 z dnia 4.09.2018 r.).
Sąd wzywa wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawiły się w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu i wykazały swoje prawa do ww. nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi bądź zgłosiwszy się, nie wykaże swojego prawa, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33937093
drukuj ogłoszenie