Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny toczy się sprawa sygn. akt I Ns 735/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Bogumili Dżaman

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33937102
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Wydział I Cywilny toczy się sprawa sygn. akt I Ns 735/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Bogumile Dżaman, c. Grzegorza i Agnieszki, zmarłej dnia 24 stycznia 2016 roku w Lublinie i tu mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33937102
drukuj ogłoszenie