Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie z wniosku Czesława Kralki i Lidii Kralki o zasiedzienie nieruchomości położonej w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937354
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7 paw. D
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: I Ns 654/19/K, toczy się postępowanie z wniosku Czesława Kralki i Lidii Kralki o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawcy Czesław Kralka i Lidia Kralka wnieśli o stwierdzenie, że najpóźniej w dniu 1 stycznia 2012 r. na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej nabyli przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się z działki nr 532, obręb 43, identyfikator działki 126102_9.0043.532, nieposiadającej księgi wieczystej ani wykazu hipotecznego "lwh". Prawo własności powyższej nieruchomości nie zostało ustalone.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33937354
drukuj ogłoszenie