Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach z wniosku Tadeusza Kani ogłasza wszczęcie postepowania o zasiedzenie nieruchomości w Rudniku.

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937367
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Tadeusza Kani zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 645/18 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Rudniku, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, składających się z:
- części pgr. 2751, części pgr. 2756, obj. KR1Y/00004066/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Marii Kaniowej, Józefa Szuby, Stefanii Szuby; części pgr. 2755, która stanowi własność Jana i Józefy Blak na podstawie AWZ nr 420/77 - odpowiadających dz. 5250
- części pgr. 2751, części pgr. 2756, obj. KR1Y/00004066/9, części pgr. 2755, która stanowi własność Jana i Józefy Blak na podstawie AWZ nr 420/77, części pgr. 2749/3, obj. Lwh 92, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Franciszka Kozła, Eufemii z Piechotów Kozioł, Franciszka Kozieła s. Jana, Marii z Moskalów Koziełowej, Jana Ruska s. Jana, odpowiadających dz. 5251
- pgr. 2750/1, obj. KW KR1Y/00025189/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Józefa Szuby, Stefanii Szuby, odp. dz. 5252
- część pgr. 2749/3, obj. Lwh 92, odp. dz. 5253
- część 2749/3, obj. Lwh 92, odp. dz. 5254
- część pgr. 2749/3, obj. Lwh 92, odp. dz. 5255
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych w KW KR1Y/00004066/9, KR1Y/00025189/0, Lwh 92, AWZ nr 420/77 jako właściciele nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33937367
drukuj ogłoszenie