Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie z wniosku Marii Topór o nabycie na rzecz Stanisława Strama nieruchomości położonej w Bańskiej Niżnej.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937380
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1301/18 toczy się postępowanie z wniosku Marii Topór o nabycie na rzecz Stanisława Strama s. Jana i Katarzyny z dniem 4 listopada 1971 roku w drodze ustawy o uregulowanie własności gospodarstw rolnych nieruchomość położonej w Bańskiej Niżnej, stanowiącej działkę ewid. nr 3420/4 powstałą z p.gr.1.kat. 3420/5, objętą KW nr NS1T/00001534/3 o powierzchni 0,1040 ha.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Agnieszkę Stramę, Stanisława Rusnak, Annę Stramę, Andrzeja Stramę, Stanisława Stramę, Marię Stramę i Józefa Stramę, bądź następców prawnych po wyżej wymienionych osobach, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33937380
drukuj ogłoszenie