Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Franczak o stwierdzenie nabycia na zasadach wspólności ustawowej własności nieruchomość położonej w Sieniawie.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937381
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 336/19 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Franczak w przedmiocie stwierdzenia, że Anna Katarzyna Franczak z d. Bełciak, c. Jana i Marii, oraz Stanisław Franczak, s. Sebastiana i Tekli, z dniem 4 listopada 1971 r. nabyli na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej w drodze ustawy o uregulowanie własności gospodarstw rolnych nieruchomość położoną w Sieniawie, stanowiącą działkę ewid. nr 1535/1 o pow. 0,0928 ha, odpowiadającą parcelom gruntowym: l. kat. nr 1532/12 z LWH 103 (uległ zniszczeniu) cd. KW NS1T/00007849/6; l. kat. nr 1534/2 z LWH 103 (uległ zniszczeniu) cd. KW NS1T/00007849/6; l. kat. nr 1535/1 z LWH 102 (uległ zniszczeniu) cd. KW NS1T/00008905/4.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. objętej wnioskiem, a zwłaszcza Piotra Bełciak, Annę Antolec, Jana Wójciak, Katarzynę Sadłowską, Józefa Sadłowskiego, bądź ich następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi o nabyciu nieruchomości na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie ono udowodnione.
33937381
drukuj ogłoszenie