Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Andrzeju Kędrackim, zm. 07.01.2017 r. w Krakowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937384
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygn. akt I Ns 78/18/P toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Kędrackim, zmarłym dnia 7 stycznia 2017 roku w Krakowie w wieku 59 lat, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Józefińskiej 30/6. Skład spadku jest nieznany, a wnioskodawca był wierzycielem spadkodawcy. Sąd wzywa spadkobierców po ww., aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33937384
drukuj ogłoszenie