Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie informuje o wszczętej sprawie na zezwolenie na złożenie depozytu sądowego stanowiącą kwotę odszkodowanania.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937393
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny informuje, iż w dniu 25 lutego 2019 roku w sprawie wszczętej z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego wydano postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miejskiej Kraków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.677,56 złotych (pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) stanowiącej kwotę odszkodowania za 2/9 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 359/6, obręb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, która z dniem 30 lipca 2015 roku stała się własnością Skarbu Państwa.
Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoba lub osoby legitymujące się postanowieniem spadkowym lub poświadczeniem nabycia spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości lub też innym dokumentem świadczącym, że przed wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej tj. na dzień 30 lipca 2015 roku posiadał tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
33937393
drukuj ogłoszenie