Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wszczęto postępowanie o uznanie a zmarłych Jechiel vel Eliezer Leser oraz Raissa Ruth vel Ruth vel Rut dwojga imion Leser.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937390
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Krakó
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 384/19/S wszczęte zostało postępowanie z wniosku Marcina Trzeciaka - kuratora spadku po Sarze Leser o uznanie za zmarłych Jechiel vel Eliezer Leser, urodzonego 29 lipca 1923 roku w Krakowie, syna przedmałżeńskiego Szaje Uschera Lesera i Ryfki z domu Zając, ostatnio zamieszkałego w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 9/2 lub ul. św. Sebastiana 34, oraz Raissa Ruth vel Ruth vel Rut dwojga imion Leser, urodzonej 24 maja 1920 roku w Chrzanowie, córki przedmałżeńskiej Szaje Uschera Lesera i Ryfki z domu Zając, ostatnio zamieszkałej w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 9/2 lub ul. św. Sebastiana 34.
Sąd wzywa osoby objęte wyżej wymienionym wnioskiem o uznanie za zmarłe, aby w terminie trzech miesięcy zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać uznane za zmarłe. Sąd wzywa wszystkich posiadających wiadomości dotyczące wskazanych wyżej osób, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia przekazały je do tut. Sądu.
33937390
drukuj ogłoszenie