Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygn. akt VI Ns 164/19/S toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa o uznanie za zmarłych: Herminy Kazimiery Marii Hanka, Marii Hanka, Adama Hanka, Marii Hanka

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937563
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod sygn. akt VI Ns 164/19/S toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa o uznanie za zmarłych:
1. Herminy Kazimiery Marii Hanka, urodzonej w Podgórzu, dnia 4 marca 1881 r., córki Jana i Pauliny z domu Rehman, figurującej w spisie ludności miasta Krakowa z 1910 r., ale niefigurującej w spisie ludności miasta Krakowa z 1921 r.,
2. Marii Hanka, urodzonej w Śniatyniu, dnia 26 września 1888 r., córki Jana i Pauliny z domu Rehman, figurującej w spisie ludności miasta Krakowa z 1910 r., ale niefigurującej w spisie ludności miasta Krakowa z 1921 r., która była oficjantką i pracowała na Głównej Poczcie w Krakowie,
3. Adama Hanka, urodzonego w Brodach, powiat Śniatyń, dnia 9 listopada 1891 r., syna Jana i Pauliny z domu Rehman, figurującego w spisie ludności miasta Krakowa z 1910 r., będącego wówczas uczniem szkoły przemysłowej, a także figurującego w spisie ludności miasta Krakowa z 1921 r., będącego wówczas oficjałem pocztowym, żonatym,
4. Marii Hanka, urodzonej w Krzeszowicach, dnia 8 września 1893 r., żony Adama Hanka, figurującej w spisie ludności miasta Krakowa z 1921 r.,
W związku z powyższym wzywa się, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, wskazane osoby zgłosiły się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać uznane za zmarłe. Wezwanie powyższe kieruje się również do wszystkich osób, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
33937563
drukuj ogłoszenie