Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 623/17 toczy się postępowanie z wniosku Anny Jach w przedmiocie stwierdzenia, że Maria Habina, c. Jacka i Reginy, nabyła w drodze zasiedzenia z dniem 12 kwietnia 2006 roku, udział w wysokości 5/144

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937550
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 623/17 toczy się postępowanie z wniosku Anny Jach w przedmiocie stwierdzenia, że Maria Habina, c. Jacka i Reginy, nabyła w drodze zasiedzenia z dniem 12 kwietnia 2006 roku, udział w wysokości 5/144 w miejsce Anny Palenica, c. Macieja i Rozalii, udział w wysokości 5/144 w miejsce Jana Palenica, s. Macieja i Rozalii, udział w wysokości 5/144 w miejsce Ignacego Jakubiec, s. Jana i Katarzyny, udział w wysokości 5/144 w miejsce Wojciecha Palenicy, s. Macieja i Rozalii, udział w wysokości 47/144 w miejsce Marii Krzysiak-Gromskiej, c. Macieja i Rozalii, oraz udział w wysokości 30/144 w miejsce Kunegundy Kapka, c. Macieja i Rozalii, w nieruchomości położonej w Cichem, w obrębie 0002, Ciche, gminie Czarny Dunajec, składającej się z działek ewid. oznaczonych numerami 17429/3, 17430/1, 17431, 17439/4, 17445/2, 17456/3 (w granicach, w jakich odpowiada ona p. gr. I. kat. 17455/18), 17456/9 (w granicach, w jakich odpowiada ona p. gr. I. kat. 17452, 17453/2, 17455/5, 17460/7, 17460/11, 17460/16), a także w całości nieruchomość składająca się z działki ewid. oznaczonej numerem 17456/3 (w granicach, w jakich odpowiada ona p. gr. I. kat. 17455/11) oraz z dz. ewid. 17456/9 (w granicach, w jakich odpowiada ona p. gr. I. kat. 17451/2 i 17455/13).
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. objętej wnioskiem, a w szczególności Andrzeja Gromskiego bądź jego następców prawnych, przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi o nabyciu nieruchomości na rzecz wnioskodawczyni, o ile zostanie ono udowodnione.
33937550
drukuj ogłoszenie