Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 470/18/P z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 5 września 2017 r. w Krakowie Henryku Janie Klim

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937554
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 470/18/P z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie przy uczestnictwie Dominika Roberta Klimek toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 5 września 2017 r. w Krakowie Henryku Janie Klimek, przed śmiercią zamieszkałym przy ul. Cegielnianej 14 w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33937554
drukuj ogłoszenie